Látky v čaji obsažené a tělu prospěšné

Japonské zelené čaje si díky specifickému zpracovávání uchovávají oproti jiným čajům množství látek, které pozitivně ovlivňují lidský organasmus a jež někdy souhrnně nazýváme antioxidanty. Rádi bychom Vám zde pro lepší představu představili nejvýznamnější látky obsažené v japonském spařovaném zeleném čaji.

Katechiny

Katechiny jsou jedním z nejvýznamnějších přírodních antioxidantů pro lidské tělo existující. Jejich dlouhodobý příjem zajišťuje v pozdějším věku nejenom prevenci nejrůznějších kardiovaskulárních onemocnění, nýbrž i rakovinotvorných nádorů. Podporují správné zažívání a celkově pozitivně působí na staré buňky. Díky svým blahodárným účinkům tak mohou velmi pozitivně ovlivňovat lidský organismus a prodloužit jeho životaschopnost.

Teaniny

Teaniny jsou druhou nejvíce pozitivní látkou obsaženou v japonském zeleném čaji. Teaniny, oproti katechinům ovliňujícím organimus jako takový, přispívají k obecné pozitivní vitalitě po stránce psychické. Teanin je látka, která stimuluje aktivitu lidského mozku spouštěním tzv. alfa vln a vyvažuje množství dopaminu a serotoninu, čímž pozitivně funguje proti stresu. Díky svým specifickým vlastnostem tak zklidňuje psychiku, avšak zároveň nezpůsobuje únavu, také díky syntéze s kofeinem.

Kofein

Kofein, v případě čaje někdy populárně označovaný jako tein, zvyšuje mozkovou aktivitu, avšak s ohledem na menší množství v čajových lístcích než například v kávě a také díky vyvažujícím účinkům teaninů působí na tělo pouze v pozitivním světle. Toto spoluovlivňování kofeinu/teinu a teaninů představuje největší přednost konzumace čaje v rozměru krátkodobých účinků zvyšujících pozornost a zároveň účinků uklidňujících.

Vitamín A      Vitamín B      Vitamín C      Vitamín E