Club du thé de Koke Iwa

Studijní spolek sadó čajovny Koke Iwa je přátelským a otevřeným sdružením českých i zahraničních milovníků sadó orientovaných na tradici školy Omotesenke za účelem sdílení zkušeností a získávání nových na společné cestě. V centru Prahy v čajovně Koke Iwa působíme již od roku 2009 a v současné době spolupracujeme se stejně zaměřenými skupinami i jednotlivci nejenom v České republice, ale takřka po celé Evropě.

Cesta čaje není jen čaj a zvládnutí jeho přípravy, ale i životní cestou, postojem, rozvíjením sebe sama, proto je naším hlavním cílem nabídnout vřelé prostředí, kde se lze naučit nejenom novému v umění hoštění a podávání čaje, ale poznat i nové přátele, nabídnout své životní zkušenosti dalším a čerpat ze zkušeností ostatních.

Hlavním impulsem k založení našeho čajového spolku a potažmo vlastní čajovny byl především nesnadný přístup ke studiu sadó v České republice a v Evropě. Ač samotný spolek nestojí pod žádnou patronací ani vyšší instancí a jedná se o volné sdružení, těšíme se laskavé podpoře mistrů a mistryň Přední školy Senovy, Omotesenke, k jejíž několikasetleté a bohaté tradici se skromně hlasíme i my.

V současné době se scházíme několikrát týdně po menších skupinách a několikrát do roka i k větším čajovým setkáním. V budoucnu po dokončení všech prací v čajovně, především pak po dokončení velké kuchyně, přibudou i pravidelná velká společná čajová setkání všech našich členů.